Generalita de Catalunya
ca
es
en
Talent
Dades
+ Supercomputació
Catalonia.ai

Visió

Catalonia.ai és l’estratègia que combina el talent, la supercomputació, el coneixement i les dades per a impulsar l’ecosistema de la IA de Catalunya.

 

L’ecosistema de la IA a Catalunya inclou:

La comunitat científica catalana que fa recerca en IA en institucions públiques o privades a Catalunya o a l’exterior.

La comunitat acadèmica catalana que fa formació en IA en institucions públiques o privades a Catalunya o a l’exterior.

Les startups, petites, mitjanes i grans empreses a Catalunya que desenvolupen, integren o apliquen la IA en els seus processos de producció.

Institucions financeres, de capital risc, acceleradores, incubadores i altres institucions públiques o privades a Catalunya que ajuden amb els seus recursos a fomentar el desenvolupament de la IA.

Govern i institucions de governança que amb les seves polítiques, programes de desenvolupament, regulacions i adopció fomenten la IA.

El conjunt de la població com a receptors del benestar que comporta la IA, com a finançadors de les polítiques públiques en IA i com a generadors de dades per aprenentatge màquina.

Missió

Catalonia.ai Generalitat de Catalunya

Impulsar l’ecosistema de la IA a Catalunya.

Catalonia.ai Generalitat de Catalunya

Situar Catalunya com com un dels motors de la IA a Europa.

Catalonia.ai Generalitat de Catalunya

Convertir Barcelona en un hub d’IA global.

Catalonia.ai Generalitat de Catalunya

Fomentar l’adopció de la IA per part de les organitzacions públiques i privades.

Catalonia.ai Generalitat de Catalunya

Impulsar la formació en IA de professionals i ciutadans;

Catalonia.ai Generalitat de Catalunya

Explicar a la ciutadania l’impacte de la IA en el seu benestar.

Valors

Catalonia.ia fa seus els valors de la Declaració de Barcelona pel desenvolupament correcte de l’Intel·ligència Artificial a Europa, que posa les persones, siguin desenvolupadors o usuaris al centre.

Beneficiosa per a les persones, les societats i el planeta.

Plural, diversa i integradora en les seves fonts de coneixement i dades d’aprenentatge.

Segura al llarg del seu cicle de vida.

Prudent en la seva aplicació.

Responsable en les seves accions.

Transparent en les seves decisions.

Respectuosa amb la privadesa individual.

No-subversiva amb els sistemes civils, legals i democràtics.

Alineada amb els valors humans.

Centrada en les persones.

Controlada per persones.